Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

Müügitingimused

1 Müügitingimuste kehtivus

Müügitingimused kehtivad veebipoest ostja (edaspidi Ostja) ja ettevõtte Angroo Ehitus OÜ, (reg.nr.

10092629, Tallinn Laki 16, tel. 656 31 49) veebipoe www.angrooehitus.ee (edaspidi Veebipood)

vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad antud Veebipoest toodete ostmisel tekkivaid

õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.
 

2. Hinnainfo

1) Angroo Ehitus OÜ on käibemaksukohustuslane (KMKR EE100120343).

    Kõik siinses Veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. 

2) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Ostja valitud tarneviisile:

  * kaubale ise järele tulemisel Angroo poodi 0 eurot,

  * pakiautomaati saatmisel Itella Smartposti 4 eurot.

     Kaupa saadetakse pakiautomaati Eesti piires.

   * suuremõõtmeliste kaupade puhul pakume ise Tallinna piires transporditeenust. Hind sõltub 

     linnaosast.


3) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud 

    muudatusi kajastatakse veebilehel.

 

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks liikuge ostukorvis edasi nupule "Telli".

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke tähelepanelikult nõutud andmeväljad, sh.Teile sobiv

     kohaletoimetamise  viis  ja makseviis.

5) Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Teie e-posti arve tellimuse info ning muude vajalike

   andmetega. Kui arvet e-posti pole tulnud, palun kontrollige oma meilis rämpsposti kausta.

   Võimalik, et arve läks sinna. (Sõltub rämpspostifiltritest).

6) Veebipoes tehtud tellimusi käsitletakse E_R 10.00-16.00

4. Makseviisid

 1) Kauba eest on võimalik

      * tasuda ülekandega

       Angroo Ehitus OÜ arveldusarvetele LHV, SEB või Swedpanka.

 2) Ettemaksu arve tasumise tähtaeg on 3 kalendripäeva alates tellimuse vormistamise kuupäevast.

 3) Kaup pannakse teele pärast makse laekumist Angroo Ehitus OÜ arveldusarvele.

4) Kui Ostja on valinud kauba kohaletoimetamise viisiks kaubale poodi järele tulemise, siis Ostja

     makstud kaupa hoiustatakse poes kuni 14 päeva. Peale seda tähtaega tellimus tühistatakse.

 

5. Müügilepingu jõustumine


1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja

    kohustub Veebipoele tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 5 päeva möödudes alates tellimuse

    vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Ostja tehtud makse laekumist Angroo Ehitus OÜ pangakontole.

 

6. Tagastamisõigus


1) Pärast tellitud kauba kättesaamist on Ostjal õigus Veebipoes sõlmitud lepingust taganeda põhjust

    avaldamata 14 päeva jooksul.

2) Kauba tagastamiseks tuleb kõigepealt Veebipoele esitada kauba ostust taganemise avaldus

    aadressile epood@angrooehitus.ee.    

3) Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamise järgneva 14 päeva jooksul poodi või esitama

    tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

4) Veebipood tagastab kauba maksumuse, sh. kliendile kättetoimetamise postikulu Ostjale

     taganemisavalduse alusel ja kauba kättesaamisel hiljemalt 7 tööpäeva möödumisel.

5) Taganemisega kaasnevad kulud (nt. postikulud) tasub Ostja.

 

 7. Müüja õigused

 

 Müüjal on õigus tellimuse täitmisest taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida kauba  

 lõppemise tõttu. Sellisel juhul tagastab Veebipood Ostjale raha; annab teada uue kauba saabumise

 aja või võimaldab valida asemele samas vääringus uue toote. Kuni täikeliku tasumiseni on kaup

 Veebipoe omand. Veebipood jätab endale õiguse muuta toodete hindu, toote kirjeldusi ja kaupade

 saadavuse infot.

 

8. Vääramatu jõud

 

Veebipood ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui

kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud

mõjutada või ette näha.

 

9. Isikuandmete töötlemine


Ostja annab Veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda 

oma isikuandmeid (nimi, kontaktttelefon, paki kättetoimetamise aadress, e-postiaadress jms) ning

edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks. Ostja isikuandmed, mis on

sisestatud ostude sooritamiseks, ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega

ettenähtud juhtudel või kauba edastamiseks transpordifirmale.

 

10. Pretensioonide esitamise kord


1) Veebipood vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest,

    mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale.

2) Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Veebipoe poole, esitades

   arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.Pretensiooni esitamise avalduse saab siit:

3) Kauba puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudustega kauba parandmise või asendamise lepivad Veebipood ja Ostja omavahel kokku.

    Parandamise kulud katab Veebipood.

5) Veebipood ei vastuta Ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote

    mittenõuetekohase hoiustamise või mitte-eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuete mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada Veebipoe   

     e-postiaadressile pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse nr.

     ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuete mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud

    kahe kuu jooksul alates toote nõuete mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte

     hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Ostjal on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha

    tagasi nõuda, kui Veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada; kauba parandamine

    või asendamine ebaõnnestub; Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud

    või Ostjale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.


11. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

     
     Kui Ostja ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või

     kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile

     Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.

     Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.

 

 

Muudetud: 28.04.2023