Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

weber VH Hall   20KG

weber VH Hall 20KG

16,25 €

Weber VH on tsemendi baasil viimistlussegu kuivadesse, niisketesse ja märgadesse ruumidesse, ka välitingimustesse. Lagede ja seinte viimistlemiseks, välitingimustes fassaadivärvi aluseks viimistluskihiks. Veega segamisel saadakse valmis pahtel, mis pärast kivistumist on niiskus- ja külmakindel. Sobib betoon-, tellis- ja krohvitud seinte pahteldamiseks. Pahtel on kuuma- ja veekindel.

• Kulunorm: u 1,2 kg/m²/1 mm
• Kasutustemperatuur: minimaalselt +10°C
• Säilivusaeg: 12 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendis)
• Kuivamisaeg (katmiskuiv): 1-2 ööpäeva kihipakusest, temperaturist ja ventilatsioonist sõltuvalt
• Segukihi paksus: 1 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 3 mm
• Veekogus segamisel: 8 l/25 kg (26%)
• Survetugevus 28p: 6-8 MPa (EN 1015-11)
• Sideaine: tsement
• Täiteaine: lubjakivijahu, terasuurus < 0,3 mm
• Kasutusaeg: 4 h vee lisamisest
• Värvus: hall

Pinna ettevalmistus: Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest,nagu värv, rasv, tolm jne. Aknad ja muud pinnad, mida ei tasandata, tuleb hoolikalt kinni katta.

Segu valmistamine: Segamisel kasutatakse ainult puhast, toatemperatuuril olevat vett u 8 liitrit 25 kg kuivsegule. Segatakse trelli külge kinnitatud vispliga kahes jaos. Esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja lastakse segul seista u 10 minutit. Teist korda segatakse kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Viimistlussegu kasutusaeg on kuni 4 tundi vee lisamisest. Valmissegu temperatuur peab ületama +10°C.

Osaline tasandamine: Vajaduse korral niisutatakse kuivad ja poorsed pinnad enne tööde algust. Osalisel tasandusel kantakse pahtel pinnale käsitsi, kasutades sobiva laiusega pahtlilabidat.

Laustasandus: Laustasanduseks kasutatakse 60-80 cm pikkust pahtlilabidat või pahtlipritsi. Üleliigne segu eemaldatakse segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täiesti kivinenud (1-2 ööpäeva). Lihvida tuleb iga kihi järel peene lihvimispaberiga. Kuivades tingimustes tuleb pinda hiljem niisutada.

Pinna töötlemine: Kivistunud pinda võib värvida, tapeetida või katta keraamiliste plaatidega. Weber VH-ga tasandatud pinnad võib jätta ka viimistlemata(nt pritspinnana lõppviimistluskihiks).

Töövahendite puhastamine: Töövahendid pestakse veega puhtaks kohe pärast kasutamist. Vältida segu jääkide sattumist kanalisatsiooni.

Ohutusnõuded: Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Segu sattumisel silma loputa kohe rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.

  • 1544
  • tk
  • 11