Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

weber TT tellisetasandaja 25kg

weber TT tellisetasandaja 25kg

17,70 €

Weber TT on tsemendi baasil tasandussegu kuivadesse, niisketesse ja märgadesse ruumidesse, köetavatele pindadele ja külmadesse oludesse. Sobib kiviseinte esmaseks tasandamiseks, vanade krohvipindade tasandamiseks ja renoveerimiseks, köetavate pindade (tulemüürid, suitsulõõrid) krohvimiseks. Ühe kihina saab peale kanda 2-10 mm. Pahtel on kuuma- ja veekindel.

• Kulunorm: u 1,4 kg/m²/1 mm
• Kasutustemperatuur: minimaalselt +10°C
• Säilivusaeg: 12 kuud(kuivades oludes kinnises originaalpakendis)
• Kuivamisaeg (katmiskuiv): 1-2 ööpäeva kihipakusest, temperaturist ja ventilatsioonist sõltuvalt
• Segukihi paksus: 2-10 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 30 mm
• Veekogus segamisel: 6-7 l/25 kg
• Survetugevus 28p: >6 MPa (EN 1015-11)
• Sideaine: tsement
• Täiteaine: liiv, terasuurus < 1 mm
• Kasutusaeg: 4 h vee lisamisest
• Värvus: hall

Pinna ettevalmistus: Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu värv, rasv, tolm; samuti tuleb eemaldada mitteniiskuskindlad pahtlid. NB! Ei sobi lubikrohvile. Aknad ja muud pinnad, mida ei tasandata, tuleb hoolikalt kinni katta.

Segu valmistamine: Segamisel kasutatakse ainult puhast toatemperatuuril olevat vett. Veekulu 6-7 liitrit 25 kg kohta. Segatakse trelli külge kinnitatud vispliga kaks korda - esimene segamine viiakse läbi vähema veega ja lastakse segul seista u 15 minutit. Teine kord segatakse kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Tasandussegu kasutusaeg on kuni 4 tundi vee lisamisest. Valmissegu temperatuur peab ületama +10°C.

Laustasandamine: Laustasandamiseks kasutatakse laia (60-80 cm) terassilurit. Segu pannakse terasliibile ja kantakse seinale 3-5 mm paksuse kihina vertikaalselt alt ülespoole. Üleliigne segu eemaldatakse terassilurilt segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Mehhaanilise tasandamise puhul pritsitakse segu seinale ühtlase kihina, lõplik tasandamine toimub käsitsi terassiluriga pinda tasandades. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema täielikult kuivanud (1-2 ööpäeva). Kuivades tingimustes tuleb pinda hiljem niisutada.

Ohutusnõuded: Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust. Vältida tolmu sissehingamist ja silma sattumist. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Segu sattumisel silma loputada koheselt veega ning vajadusel pöörduda arsti poole. Vajadusel kasutada kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi.

  • 1520
  • tk
  • 5