Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

weber LR+ Viimistluspahtel  20KG

weber LR+ Viimistluspahtel 20KG

11,70 €

• Polümeersideainel baseeruv viimistluspahtel kuivadesse siseruumidesse.
• Sobib kips- ja puitlaastplaadi ning kips- ja tsementkrohvide pahteldamiseks 1-2 mm kihina.
• Pinnale võib kanda nii käsitsi kui ka pahtlipumbaga.

Weber LR+ on polümeersideainel baseeruv viimistluspahtel kuivadesse siseruumidesse. Aluspinnaks sobivad tsementkrohvid ning pahtlid (nt Weber TT, Weber L), kipskrohvid, kipsplaatseinad ja -laed. Weber LR+´ga võib pahteldada konstruktsioone, mis on valmistatud puitlaastplaadist või poorsest kiudplaadist. Vee segamisel saadakse valmis pahtel. Segukihi paksus pealekandmisel on keskmiselt 1-2 mm. Pinnale võib kanda nii käsitsi kui ka pahtlipumbaga.

• Kulunorm: u 1,2 kg/m²/1 mm
• Kasutustemperatuur: minimaalselt +10°C
• Säilivusaeg: 18 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendis)
• Kuivamisaeg (katmiskuiv): 1-2 ööpäeva kihipakusest, temperaturist ja ventilatsioonist sõltuvalt
• Segukihi paksus: 1-2 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 3 mm
• Veekogus segamisel: 8-9 l/25 kg
• Sideaine: polümeerliim
• Täiteaine: lubjakivijahu, terasuurus < 0,3 mm
• Kasutusaeg: valmissegatuna kinnises nõus 2-3 ööpäeva
• Värvus: valge

Pinna ettevalmistus: Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu värv, rasv ja tolm. Aknad ja muud pinnad, mida ei pahteldata, tuleb hoolikalt kinni katta.

Segu valmistamine: Segamisel kasutatakse ainult puhast, toatemperatuuril olevat vett. Veekulu 8-9 liitrit 25 kg kohta. Segatakse trelli külge kinnitatud vispliga kaks korda. Esimene segamine (u 2-3 minutit) viiakse läbi vähema veega ja seejärel lastakse segul seista u 15 minutit. Teist korda segatakse (u 2-3 minutit) kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Valmissegu temperatuur peab ületama +10°C. Valmissegatud pahtel on kasutatav 2-3 ööpäeva jooksul, säilitades seda kinnises anumas (nt pärast kasutamist valada pahtlile ca 5 cm paksune veekiht peale nii, et kogu pahtli pind oleks vee all, enne järgmist kasutamist valada pahtlilt vesi ja segada uuesti).

Tööde teostamine: Vajaduse korral niisutatakse kuivad ja poorsed pinnad enne tööde algust. Osalisel tasandusel kantakse viimistlussegu pinnale käsitsi, kasutades pahtlilabidat. Laustasandusel võib segu pinnale kanda nii pahtlipritsiga kui ka käsitsi, kasutades selleks laia pahtlilabidat. Pahtlipritsiga töötamisel kantakse segu nii suurele pinnale, mille jõuab ca 10-20 minuti jooksul pahtlilabidaga üle siluda. Liigne segu eemaldatakse liibilt segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Lihvimiseks kasutatakse peent (120-180) liivapaberit.

Pinna töötlemine: Kivistunud pinda võib värvida või tapetseerida. Weber LR+´ga pahteldatud pinnad võib jätta ka viimistlemata (nt pritspinnana lagedel).

Töövahendite puhastamine: Töövahendid pestakse veega puhtaks kohe peale kasutamist. Vältida segu jääkide sattumist kanalisatsiooni.

Ohutusnõuded: Pahtlitolm ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.

  • 1569
  • tk
  • 79

• Polümeersideainel baseeruv viimistluspahtel kuivadesse siseruumidesse.
• Sobib kips- ja puitlaastplaadi ning kips- ja tsementkrohvide pahteldamiseks 1-2 mm kihina.
• Pinnale võib kanda nii käsitsi kui ka pahtlipumbaga.

Weber LR+ on polümeersideainel baseeruv viimistluspahtel kuivadesse siseruumidesse. Aluspinnaks sobivad tsementkrohvid ning pahtlid (nt Weber TT, Weber L), kipskrohvid, kipsplaatseinad ja -laed. Weber LR+´ga võib pahteldada konstruktsioone, mis on valmistatud puitlaastplaadist või poorsest kiudplaadist. Vee segamisel saadakse valmis pahtel. Segukihi paksus pealekandmisel on keskmiselt 1-2 mm. Pinnale võib kanda nii käsitsi kui ka pahtlipumbaga.

• Kulunorm: u 1,2 kg/m²/1 mm
• Kasutustemperatuur: minimaalselt +10°C
• Säilivusaeg: 18 kuud (kuivades oludes kinnises originaalpakendis)
• Kuivamisaeg (katmiskuiv): 1-2 ööpäeva kihipakusest, temperaturist ja ventilatsioonist sõltuvalt
• Segukihi paksus: 1-2 mm laustasandus; osaline tasandus kuni 3 mm
• Veekogus segamisel: 8-9 l/25 kg
• Sideaine: polümeerliim
• Täiteaine: lubjakivijahu, terasuurus < 0,3 mm
• Kasutusaeg: valmissegatuna kinnises nõus 2-3 ööpäeva
• Värvus: valge

Pinna ettevalmistus: Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu värv, rasv ja tolm. Aknad ja muud pinnad, mida ei pahteldata, tuleb hoolikalt kinni katta.

Segu valmistamine: Segamisel kasutatakse ainult puhast, toatemperatuuril olevat vett. Veekulu 8-9 liitrit 25 kg kohta. Segatakse trelli külge kinnitatud vispliga kaks korda. Esimene segamine (u 2-3 minutit) viiakse läbi vähema veega ja seejärel lastakse segul seista u 15 minutit. Teist korda segatakse (u 2-3 minutit) kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Valmissegu temperatuur peab ületama +10°C. Valmissegatud pahtel on kasutatav 2-3 ööpäeva jooksul, säilitades seda kinnises anumas (nt pärast kasutamist valada pahtlile ca 5 cm paksune veekiht peale nii, et kogu pahtli pind oleks vee all, enne järgmist kasutamist valada pahtlilt vesi ja segada uuesti).

Tööde teostamine: Vajaduse korral niisutatakse kuivad ja poorsed pinnad enne tööde algust. Osalisel tasandusel kantakse viimistlussegu pinnale käsitsi, kasutades pahtlilabidat. Laustasandusel võib segu pinnale kanda nii pahtlipritsiga kui ka käsitsi, kasutades selleks laia pahtlilabidat. Pahtlipritsiga töötamisel kantakse segu nii suurele pinnale, mille jõuab ca 10-20 minuti jooksul pahtlilabidaga üle siluda. Liigne segu eemaldatakse liibilt segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Lihvimiseks kasutatakse peent (120-180) liivapaberit.

Pinna töötlemine: Kivistunud pinda võib värvida või tapetseerida. Weber LR+´ga pahteldatud pinnad võib jätta ka viimistlemata (nt pritspinnana lagedel).

Töövahendite puhastamine: Töövahendid pestakse veega puhtaks kohe peale kasutamist. Vältida segu jääkide sattumist kanalisatsiooni.

Ohutusnõuded: Pahtlitolm ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Vajadusel kasuta kaitseprille, respiraatorit, kindaid või kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Nahaärrituse korral pese koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputa koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteeri arstiga.