Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

weber floor 4610 IndustryTop 25KG (Duro)

weber floor 4610 IndustryTop 25KG (Duro)

29,00 €

  • 1525
  • tk
  • 12
Välja töötatud tööstuslike, lao- ja muude üldkasutatavate betoonpõrandate katmiseks tasandamise eesmärgil, kui on nõutav kõrge kulumiskindlus ja äärmiselt sile põrand. Eriti sobilik lühikeste tähtaegade ja kiire tasandustöö vajaduse puhul nt poe või laopindadele. weber.floor 4610 on suure kulumiskindlusega (tõstukeid taluv), tolmuvaba, üheaegselt põrandakate ja tasandussegu. Tarnitakse valmis kuivseguna, tera suurusega alla 0,5 mm. Toode on kaseiinivaba ja pärast kuivamist niiskust tõrjuv. Veekahjustuse puhul väheneb tugevus u. 30% võrra, kuid taastub täies ulatuses pärast kuivamist.

TÖÖTINGIMUSED, ETTEVALMISTUS TASANDAMISEKS

Tasandamine peab toimuma suletud ruumis. Vältida tuuletõmmet. Segu, vee ja tasandatava aluspinna temperatuur peab olema +10?C…+25?C kuni kuivamiseni. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu tsemendipiim, rasv, õli, tolm, värv, (põrandakatte-) liimijäägid ning vees lahustuvad pinnakattematerjalid. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ja põrand (tsemendi-) tolmust puhastada tolmuimejaga. Nõrgad ja paindlikud, asfalt-tüüpi aluspinnad, mis ei talu kahanemisest tekkivat pinget tuleb samuti eemaldada. Kui aluspinnaks on uus betoonpõrand, peab see olema kuivamisjärgselt kahanenud, vastasel juhul võivad tekkida praod. Suured ebatasasused (üle 10 mm) täidetakse, näiteks kiirtäiteseguga. Aluspinnas olevad augud, praod ja muud läbivoolukohad kaetakse näiteks villaga. Äravoolutrapid jms. kaetakse kinni ja eraldatakse liistuga. Puhastatud aluspind töödeldakse kruntainega vähemalt kaks korda. Esimene kruntimine tehakse 1:5 ja teine 1:3 lahjendatud nakkedispersiooniga (värskelt valatud alustasanduse puhul tehakse esimene kiht 1:10 lahjendatud krundiga). Kruntaine harjatakse aluspinda nii, et tekiks ühtlane kiletaoline kiht. Vältida loikude tekkimist. Kuivamine toimub normaaltingimustes 2-4 tunni jooksul (puutekuiv), kui see võtab rohkem aega, siis pole kivinemistingimused sobilikud. Kruntimine parandab segu valguvust ja naket aluspinnaga, takistab õhumullide teket ning tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda.
SEGU VALMISTAMINE

Kuivsegule lisatakse vett umbes 20% ulatuses kaalust, s.t. umbes 5 liitrit 25 kg koti peale. Segu temperatuur peab ületama +10?C, lisatava vee temperatuur ei tohi ületada +35?C. Käsitsi segades jälgida, et segunemine oleks hea, kasutada küllaldase võimsusega mikserit ja segada hoolikalt 1-2 min. Vett ei tohi üle- ega aladoseerida. Liigne vesi põhjustab pragunemist ja nõrgendab tasapinna tugevust, suurendab mahukahanemist kuivamisel. Valmis segumass tuleb ära kasutada 15 minuti jooksul vee lisamisest.
TASANDAMINE

Weber.floor 4610 valmissegu kantakse aluspinnale käsitsi või mikserpumbaga. Pumba ühendamisel veevärki reguleerida vee surveregulaator nii, et 1 kg kuivsegule lisatakse 0,2 liitrit vett. Tasandussegu voolavust kontrollitakse enne paigaldamise algust ja töö ajal voolavustesti abil (voolavus 155-160 mm rõngaga 50×22 mm EN 12706). Kvaliteetse tulemuse saamiseks soovitame suuremad pinnad jaotada umbes 6-12 m laiusteks ribadeks, arvestades pumba võimsust ja soovitud kihi paksust. Isevalguvate segude paigaldamisel on soovitav värskelt valatud pind läbi segada ogarulliga, vajadusel silutakse terassiluri, rihtlati või pahtlilabidaga. Tahenenud tasandus lõigatakse aluspinna liikumisvuukide kohalt lahti ja täidetakse elastse vuugitäitega.
KUIVAMISAEG

Valmis põrand ei vaja täiendavat katmist, värvimist ja on käimiskuiv 2-4 tundi peale valamist ning seda võib kergelt koormata juba 24 tunni möödudes. Täiskoormuse võib põrandale lubada nädala pärast. Plekikindluse ja lihtsama puhastamise huvides soovitame põrandad hooldada vahenditega firmalt Diversey: Pooride täitmiseks Taski Jontec Technique. Mati viimistluse jaoks emulsioon Taski Jontec Matt, läikiva tulemuse saab emulsiooniga Taski Jontec Tech Plaza Weber.floor 4610 on keemilise vastupidavuse poolest sarnane tavabetoonile. Põrandad, mis on kokkupuutes kemikaalide, õlide, agressiivsete puhastusainetega (nt toiduainetööstus) vajavad täiendavat katmist.
OHUTUSNÕUDED

Põhjustab ärritust. Sisaldab tsementi üle 5% kogumahust. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Väldi pikemat kontakti nahaga. Kasuta kaitseprille, kindaid ning kaitsekreemi. Väldi tolmu sissehingamist. Kasuta respiraatorit. Nahaärrituse korral pesta koheselt sooja seebiveega. Segu sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ning vajadusel konsulteerida arstiga.