Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

VINGUANDUR 8280

VINGUANDUR 8280

Elektrokeemilise vinguanduri Tesatek Expert kasutusjuhend Art.No.: 8280.

CO ehk süsinikoksiid ehk vingugaas on lõhnatu, värvitu, maitsetu, inimesele märkamatu, kuid sissehingamisel eluohtik gaas, kuna pärsib vere võimet hapnikku transportida. Vingugaas tekib puidu, bensiini, õli või gaasi või muude kütuste ja orgaaniliste ainete mittetäielikul põlemisel ning tema erikaal on ainult pisut väiksem kui õhul, seega ei liigu ta otseteed toa lakke vaid kandub koos õhuvooludega toas ringi ning tema üles liikumist mõjutavad ka vingugaasi ning toa õhu temperatuurid. Vingugaasi õigeaegseks märkamiseks tuleb kasutada vinguandurit, mis ei asenda kohustuslikku suitsuandurit.

Tööpõhimõte:

Elektrokeemiline vinguandur reageerib vingugaasi jõudmisel andurisse korpuse servade kaudu, andur ei reageeri suitsu, muude gaaside, kuumuse ega leegi peale. Reageerides kordab andur lühikeste pauside järel kolme pikka signaali valjudusega minimaalselt 85dB mõõdetuna 3 meetri kauguselt. Seade on varustatud standardse 9V patareiga, kui seade saab normaalselt toidet, vilgub testnupp/märgutuli punaselt üks kord iga 30-40 sekundi tagant - liialt tühja patarei puhul piuksub sireen lühidalt iga 30-40 sekundi järel, minimaalselt seitsme päeva jooksul, sellises olukorras asendage tühi patarei uuega. Andur annab häiret järgmiste vingugaasi kontsentratsioonide puhul õhus vastavate aja perioodide jooksul:

- 30 osakest miljonist 120 minuti jooksul

- 50 osakest miljonist 60 - 90 minuti jooksul

- 100 osakest miljonist 10 – 40 minut jooksul

- 300 osakest miljonist 3 minuti jooksul

Paigaldamine:

Vinguandur tuleks paigaldada igasse magamistuppa, kõikidesse väljapääsu koridoridesse, elutuppa ja köögi lähedusse, samuti küttekehade lähedusse, milles toimub eelpool mainitud kütuste põletamine, kuid mitte lähemale kui viis meetrit küttekehast. Kõikide vinguandurite hääl peab olema kuulda põhiliselt kasutatavates tubades nagu elutuba ja magamistoad. Andurit võib paigaldada nii lakke kui seinale. Seina ülemisele osale paigaldades peab lagi asuma andurist minimaalselt 30 cm kõrgemal, põranda lähedale paigaldades peab põrand asuma andurist minimaalselt 10cm madalamal, mõlemal puhul oleks parim kui lähimad seinte nurgad asuksid andurist 2 kuni 4 meetri kaugusel. Lakke paigaldades on anduri maksimaalseks paigalduskõrguseks 6 m ning minimaalne kaugus lähimast seinast 30 cm. Ruumis, millesse vinguandur paigaldatakse, peab temperatuur olema +5ºC kuni +40ºC ning suhteline õhuniiskus 20%-90%. Andurit paigaldades tuleb ühendada andurisse paigutatud patarei ning ühendada ühendusklemmidega ning seejärel paigaldada pakendis olevate kruvidega anduri alus ning seejärel andur ise alusele, pöörates andurit päripäeva.

Vinguandurit ei tohi paigaldada:

- Õue.

- Kööki, vannituppa, garaaži, katlaruumi.

- Väga tolmustesse ruumidesse.

- Väga niisketesse ruumidesse.

- Kraanikausi, vanni, duššikabiini vahetusse lähedusse või kohale.

- Suletud või vingule raskesti kättesaadavatesse paikadesse nagu suletud ruumid (kardina tagaune, kapp, kapi alune).

- Suure õhu liikumisega kohtadesse nagu ventilatsiooni avade, puhuri või ahju kubu, uste ja akende lähedusse.

- Küttekehade nagu pliidi, ahju jne. vahetusse lähedusse või kohale.

- Võlvlagede võlvidesse, A-struktuuriga lagede taladele või viillagedele.

- Luminofoorvalugstitest vähem kui 30 cm kaugusele, kuna elektrilised häired võivad põhjustada anduris valehäireid.

Hooldus:

Soovitav on seadet testida kord nädalas hoides testnuppu all umbes viis sekundit, millele seade peab vastama kolme pika signaaliga – kuna signaali heli tugevus on 85dB siis hoidke testides pea andurist võimalikult kaugel. Kord kuus tuleb veenduda, et anduri sees ei oleks tolmu ega muid võõrkehi, mis võivad takistada seadme tööd, vajadusel eemaldage andur aluselt ja puhastage andur ja avaused nendest tolmuimeja ning pehme harja abil ning testige andurit uuesti peale alusele tagasi kinnitamist. Vinguanduri tööiga on 3 aastat alates tootmisest – täpne info on kirjas tootel. Mingil juhul ei tohi anduri puhastamiseks kasutada pesuvahendeid ega lahustit või muid kemikaale, samuti ei tohi anduri lähedal kasutada õhuvärskendajaid, juukselakke ega muid aerosoole. Kindlasti ei tohi anduri korpust avada ega seda värvida. Kui toas kasutatakse puhastuvahendeid või sarnaseid aineid tuleb tuba korralikult tuulutada. Järgmised ained võivad rikkuda vinguandurit ja põhjustada valehäireid: metaan, propaan, isobutaan, isopropaan, etüülatsetaat, vesiniksulfiiddioksiidid ja alkoholil põhinevad tooted nagu värvid, lahustid, vedeldid, liimained, juukselakid, tualettveed, parfüümid ja mõningad puhastusvahendid.

Vinguandur vastab Euroopa Liidu standardile EN50291.

  • 11564
  • tk
  • Hetkel otsas