Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

PENOSIL SUPERFIX 626  310ML VALGE H1268

PENOSIL SUPERFIX 626 310ML VALGE H1268

4,45 €

  • 10656
  • tk
  • 26

Kasutusalad:

 Kasutatakse ehitusel puitkonstruktsiooni elementide, puit- ja kipsplaatide ning dekoratiivpaneelidepaigaldamisel kruvikinnituse tugevdamiseks ja kruvide vähendamiseks, ukse- ja põrandaliistude kinnitamiseks, kipsdekoratsioonide ja seinatahvlite liimimiseks. Liim ühendab detailid jäigalt ning seetõttu ei sobi liikuvate ühenduste liimimiseks. Sobib ka kipsplaatides olevate mõrade ning tüübli-, krohvi- ja paneeliaukude täitmiseks. Mitte kasutada veealustel töödel ega piirkondades, mis on pidevas kokkupuutes veega.

Kasutamistingimused: 

Kasutamistemperatuur +5 °C kuni +30 °C. Tardumise käigus vabaneb niiskust, seepärast peaks ruumid olema piisavalt hästi õhutatud, et niiskust vähendada. Tardumine võib aeglustuda, kui mõlemad liimitavad pinnad on mittepoorsed.

Kasutusjuhend: 

Ühendatavad pinnad puhastada rasvast, õlist, tolmust ja lahtistest osakestest. Padruni keermestatud ots lahti lõigata ja keerata peale paigaldusotsik liimi suunamiseks. Otsik lõigata nii, et tekiks doseerimiseks sobiv ava. Asetada padrun koos otsikuga püstolisse ja täita otsik liimimassiga, pumbates korduvalt püstoli päästikut. Liim kanda liimitavale pinnale ja suruda koheselt aluspinnale. Raskete detailide liimimisel kanda liim mõlemale pinnale, suruda pinnad omavahel kokku ja korralikult fikseerida, enne kui liim hakkab tarduma. Kergemad detailid toestada 2–3 tunniks, raskemad ja rippuvad detailid kuni liimi lõpliku tardumiseni. Kuni täieliku tardumiseni tuleb liimikihti kaitsta niiskuse eest ja tagada piisav õhuvahetus. Pärast lõplikku tardumist on ülevärvitav akrüülvärviga.

Puhastamine:

 Kuivamata liimi puhastamiseks kasutada vett või puhastuslappe PENOSIL Premium Cleaning Wipes. Tardunud liim eemaldada mehaaniliselt.

Säilitamine: 

Garanteeritud säilivusaeg 12 kuud tootmispäevast ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C, vältida külmumist. Lühiajaline külmataluvus 10 päeva temperatuuril -18 °C kuni 0°C. Külmumis-sulamistsüklid temperatuuridel -18°C ja +23 °C, ühe tsükli kestus 48 tundi (24 tundi temperatuuril -18 °C ja 24 tundi +23 °C), vastupidavus 5 tsüklit.

Ohutus: 

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Toote sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.