Ei leidnud sobivaid tulemusi. Proovi otsida üldisema märksõna järgi.

PENOSIL POLYSTYROL FIXFOAM 750ML A5873

PENOSIL POLYSTYROL FIXFOAM 750ML A5873

11,50 €

  • 10519
  • tk
  • 4

Kasutusalad: 

Kasutatakse vahtpolüstüreenist (tuntud ka vahtpolüstürooli või penoplasti nime all) isolatsiooniplaatide kinnitamiseks fassaadidele ja vundamentidele hoonete soojustamisel, siseviimistlusplaatide kinnitamiseks seintele, kivivilla fikseerimiseks, aknalaudade kinnitamiseks.

Kasutamistingimused:

 Õhutemperatuur kasutamisel -5°C kuni +30°C. Ballooni temperatuur kasutamisel +5°C kuni +25°C, parimad tulemused + 20°C juures. Ühendatavad pinnad peavad olema puhtad tolmust, lahtistest osakestest ja õlist. Tardunud vaht on vesialuseliste värvidega ülevärvitav.

Kasutusjuhend:

 Vahuballooni hoida püstises asendis, eemaldada adapteril olev kork ja keerata balloon püstoli külge, hoides ühe käega püstoli käepidemest ja teisega keerata ballooni. Keeramise ajal tuleb jälgida, et püstoli ette ei jääks teisi inimesi. Ballooni ei tohi keerata püstolile nii, et balloon on ventiiliga allapoole või keerates püstolit ballooni peal. Peale püstoli kinnitamist loksutada ballooni vähemalt 20 korda, seejärel alustada tööd hoides püstolit tööasendis, ballooni põhi ülespoole. Vahu hulka reguleerida püstoli päästikuga. Aluspinda niisutada, sest vaht paisub niiskuse toimel. Eelnevalt niisutatud pind tagab parema tulemuse. Külmal ajal on vajalik enne tööga alustamist ballooni soojendada, kas soojas ruumis või soojas vees. Soojendava vee või õhu temperatuur ei tohi ületada +30°C. Liimvaht kanda soojustus- või viimistlusplaadile ühtlase joana plaadi servadele 3–4 cm äärest ning üks triip plaadi keskele paralleelselt pikema küljega (liimiribade vahe ~25 cm). Peale liimvahu plaadile paigaldamist tuleb oodata 2–3 min ja seejärel suruda plaat vastu seina. Kinnitatud plaatide pinna tasasust on võimalik korrigeerida kuni 5 min jooksul. Liimvaht on piisavalt tugev, et kinnitada isolatsiooniplaate, kuid soojustusplaadi katmisel fassaadikattematerjalidega on vajalik kinnitustarvikute (kruvid, tüüblid) kasutamine, mis ulatuksid läbi soojustuse tugeva konstruktsioonini.

Puhastamine: 

Tardumata liimvahu puhastamiseks pindadelt ja tööriistadelt kasutada puhastusvahendit PENOSIL Premium Foam Cleaner. Tardunud liimvahtu saab eemaldada mehaaniliselt, kui seda eelnevalt pehmendada vahendiga PENOSIL Premium Foam Remover. Käte, riiete ja vahupüstoli puhastamiseks tardumata liimvahust sobivad puhastuslapid PENOSIL Premium Cleaning Wipes.

Säilitamine: 

Ballooni tuleb ladustada ning transportida vertikaalselt. Hoida jahedas ja kuivas kohas. Ladustada temperatuuril +5°C kuni +30°C. Aerosoolballooni ei tohi hoida temperatuuridel üle +50°C, soojusallikate läheduses ega otsese päikesevalguse käes. Garanteeritud säilivusaeg avamata pakendis 9 kuud.

Ohutus:

 Toode on tuleohtlik, kaitsta ülekuumenemise eest ja eemal süttimisallikatest, vältida otsest päikesevalgust ja suitsetamist töötamise ajal. Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga. Kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Kanda kaitseprille ja -kindaid. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tardunud liimvahtu võib käsitseda ilma igasuguse ohuta tervisele.